žaidimo kortų būrimo puslapis

Kijevo Būrėja (kortų poros)

Čia aprašomos “Kijevo Būrėjos” kortų dėstymo metu iškritusių kortų porų reikšmės. Atkreipkite dėmesį, kad kortų eiliškumas šiuo atveju neturi reikšmės, o poroje atsidūrusių kortų paaiškinimą rasite žemiau pateiktose lentelėse.

 

Čirvų tūzas

Čirvų tūzas ir viena iš šių kortų:

Korta

Čirvai

Būgnai

Kryžiai

Pikai

Tūzas

Apgaulė.

Senatvė.

Įkalinimas.

Karalius

Pinigų gavimas.

Karininko dovana.

Seksis reikaluose.

Netikėta garbė.

Dama

Garbinga padėtis.

Didelė šeima.

Pažintis su turtinga šeima.

Dovana jaunam žmogui.

Bernelis

Dovana jaunuoliui.

Nemalonumai per nenuoširdų žmogų.

Būsite apdovanotas.

Gausite pinigų iš draugo.

Dešimtakė

Netikėtumas meilėje.

Finansinė dovana.

Gausite daug pinigų.

Pavydas.

Devynakė

Sėkmė meilėje.

Nedidelis uždelsimas.

Dovana nuo Jūsų.

Gedulas.

Aštuonakė

Pasiaiškinimas meilėje.

Skausmas dėl meilės.

Pasiaiškinimai meilėje.

Nemaloni naujiena, susijusi su pinigais.

Septynakė

Mintys apie meilę.

Daug pinigų.

Nugalėsite priešą.

Draugiška dovana.

 

Čirvų karalius

Čirvų karalius ir viena iš šių kortų:

Korta

Čirvai

Būgnai

Kryžiai

Pikai

Tūzas

Puota, postas.

Klaidingos žinios.

Pinigų gavimas.

Liga.

Karalius

Negausus susitikimas.

Pažintis su doru asmeniu.

Netikėta sėkmė.

Dama

Garbingas žmogus.

Netikėtas pirkinys.

Netikėta globėja.

Garsi globėja.

Bernelis

Svečiai.

Nauja pažintis.

Nerimta liga.

Pagalbininkas.

Dešimtakė

Mylimo žmogaus dovana.

Pikti kėslai.

Nedidelis nemalonumas.

Nusivylimas pavydžiu žmogumi.

Devynakė

Pažintis su turtingu žmogumi.

Ginčas su geru žmogumi.

Greita pagalba.

Netikėta išvyka.

Aštuonakė

Svarbaus asmens sėkmė.

Netikėta dovana.

Laimingos vestuvės.

Nemaloni naujiena.

Septynakė

Pasimatymas.

Įžymaus žmogaus sėkmė.

Pokalbis apie sunkumus.

Draugystė su dalykišku asmeniu.

 

Čirvų dama

Čirvų dama ir viena iš šių kortų:

Korta

Čirvai

Būgnai

Kryžiai

Pikai

Tūzas

Asmuo, esantis šalia Jūsų.

Naujienos apie sėkmę.

Garbinga padėtis.

Sunkumai išsiskiriant.

Karalius

Garbingas žmogus.

Vestuvių kliūtys.

Pasiseks giminaičiui arba draugui.

Netikėtas pralobimas.

Dama

Vedybinio gyvenimo sunkumai.

Įžymi draugė.

Užimtumas.

Bernelis

Praturtėjimas senatvėje.

Susitikimas su mylimu žmogumi.

Susitikimas su mylimąja.

Draugiška pagalba.

Dešimtakė

Ginčas su globėju.

Kliūtys būtinoms permainoms.

Pinigų gavimas.

Susitikimas su pavydžiu žmogumi.

Devynakė

Meilės pergalė.

Išsiskyrimas su moterimi.

Sėkmė meilėje.

Gailestis.

Aštuonakė

Kliūtys vilčių išsipildymui.

Nesėkmė versle.

Sėkmė versle.

Keistas nuotykis.

Septynakė

Meilės nuotykis.

Maloni naujiena.

Sunkumų pašalinimas.

Įžymios moters dovana.

 

Čirvų bernelis

Čirvų bernelis ir viena iš šių kortų:

Korta

Čirvai

Būgnai

Kryžiai

Pikai

Tūzas

Paslaugus žmogus.

Naudingo žmogaus laiškas.

Dovana jaunuoliui.

Draugas sirgs.

Karalius

Svečiai.

Sėkmė finansiniuose reikaluose.

Susitikimas su geru pažįstamu.

Didelis džiaugsmas.

Dama

Praturtėjimas senatvėje.

Jus seka.

Naudingas pirkinys arba sėkmė prekyboje.

Vedybinio gyvenimo laimė.

Bernelis

Svetimas žmogus.

Nerimas.

Draugams seksis.

Dešimtakė

Draugo dovana.

Naujienos apie pasikeitimus.

Rūpestis.

Pažįstamas sirgs.

Devynakė

Įkyrus jaunuolis.

Ginčas su pažįstamu.

Išvyka.

Draugo aplankymas.

Aštuonakė

Intymus pokalbis.

Pokalbis apie pinigus.

Pokalbis apie nemalonius dalykus.

Naujiena apie artimo žmogaus ligą.

Septynakė

Mylimas žmogus galvoja apie Jus.

Susitikimas su nemaloniu jaunuoliu.

Apgaus draugas.

Naujas draugas.

Čirvų dešimtakė

Čirvų dešimtakė ir viena iš šių kortų:

Korta

Čirvai

Būgnai

Kryžiai

Pikai

Tūzas

Netikėtumas namuose.

Netikėtas laiškas.

Netikėtumas meilėje.

Netikėta žinia.

Karalius

Mylimo žmogaus dovana.

Nemalonus svečias.

Naujiena apie vieno asmens atvykimą.

Nelaukti svečiai.

Dama

Ginčas su globėju.

Dalyvavimas dideliame projekte.

Senos moters dovana.

Įžymios moters aplankymas.

Bernelis

Draugo dovana.

Neteisingas pažadas.

Mylimas žmogus Jus pamatys.

Draugiška aplinka.

Dešimtakė

Nesėkmės, susijusios su palikimu.

Permainos, netikėtumas.

Laukti nemalonumai.

Devynakė

Dovana iš rankdarbio.

Pavėluotas išvykimas.

Kelias į svečius

Netikėta draugystė.

Aštuonakė

Pasimatymas.

Tolima kelionė.

Didelis pasisekimas.

Šmeižtas.

Septynakė

Mintys apie paveldėjimą.

Klaidinga viltis.

Greitai pastosite.

Ieškojimas draugų.

 

Čirvų devynakė

Čirvų devynakė ir viena iš šių kortų:

Korta

Čirvai

Būgnai

Kryžiai

Pikai

Tūzas

Nuobodulys, melancholija, beviltiškumas.

Netikėtas laiškas.

Sėkmė meilėje.

Beviltiška padėtis.

Karalius

Pažintis su turtingu žmogumi.

Apgaus meilėje.

Netikras draugas.

Maloni naujiena.

Dama

Meilės pergalė.

Draugystė su moterimi.

Pasimatymas.

Pergalė prieš našlę.

Bernelis

Įkyrus jaunuolis.

Abejotinas pasisekimas.

Kliūtys, trukdančios įgyvendinti norus.

Vietos netekimas.

Dešimtakė

Dovana iš rankdarbio.

Širdgėlos atsikratymas.

Greitos permainos į gerą.

Pinigų netekimas.

Devynakė

Nesėkminga meilė.

Turtai, dovana.

Pinigų stoka.

Aštuonakė

Sėkmė meilėje.

Džiugi naujiena.

Nuostoliai prekyboje.

Liga, nuobodulys.

Septynakė

Kažkam suteiksite skausmo.

Permainos į gerą.

Laukiamas pokalbis.

Draugo dovana.

 

Čirvų aštuonakė

Čirvų aštuonakė ir viena iš šių kortų:

Korta

Čirvai

Būgnai

Kryžiai

Pikai

Tūzas

Finansinė pareiga.

Laiškas iš merginos.

Pasiaiškinimas meilėje.

Nepasisekęs reikalas.

Karalius

Svarbaus asmens sėkmė.

Sunkumai per jaunuolį.

Viltys dėl abejotino žmogaus.

Maloni naujiena iš našlio.

Dama

Kliūtys vilčių išsipildymui.

Greitai turėsite nemalonumų.

Greitai susitiksite su draugu.

Sunkumai per mergaitę.

Bernelis

Intymus pokalbis.

Staigmena iš Jūsų šeimos nario.

Po sunkumų laukia sėkmė.

Nemalonumai per mylimą žmogų.

Dešimtakė

Pasimatymas.

Netikėta kelionė.

Visiška sėkmė.

Pavojaus išvengimas.

Devynakė

Sėkmė meilėje.

Kelionė.

Dovana jaunai mergaitei.

Dideli nemalonumai.

Aštuonakė

Susitikimas su blondinu.

Stipri meilė.

Nauja pažintis.

Septynakė

Mintys apie jaunuolį.

Maloni, džiugi naujiena.

Vaiko gimimas.

Pažintis su mergaite.

 

Čirvų septynakė

Čirvų septynakė ir viena iš šių kortų:

Korta

Čirvai

Būgnai

Kryžiai

Pikai

Tūzas

Lauktas jauno žmogaus apsilankymas.

Sunkumai dėl pinigų.

Mintys apie meilę.

Nuspėjamas išsiskyrimas.

Karalius

Pasimatymas.

Pokalbis su jaunu žmogumi.

Mintys apie vedusį (ištekėjusią).

Apgaus nenuoširdus žmogus.

Dama

Meilės nuotykis

Paskalos, kurios atskleis paslaptį.

Mintys apie naujas sutuoktuves.

Noras matyti jauną žmogų.

Bernelis

Mylimas žmogus galvoja apie Jus.

Netikėtas vakarėlis.

Dideli rūpesčiai.

Gyvenimo permainos.

Dešimtakė

Mintys apie paveldėjimą.

Pinigų gavimas.

Sužinosite paslaptį.

Nereikšmingas netekimas.

Devynakė

Kažkam suteiksite skausmo.

Laukiamos permainos.

Laukiamas žaidimas iš pinigų.

Neišsipildys norai.

Aštuonakė

Mintys apie jaunuolį.

Verslas, troškimai.

Mintys apie išsiskyrimą.

Apsvaigimas.

Septynakė

Lauktos malonios naujienos.

Mintys apie pinigus.

Išsilaisvinimas iš nemalonumų.

 

Būgnų tūzas

Būgnų tūzas ir viena iš šių kortų:

Korta

Čirvai

Būgnai

Kryžiai

Pikai

Tūzas

Sunki padėtis, nesantaika.

Apgaulė.

Sudėtinga finansinė padėtis.

Karalius

Klaidingos žinios.

Gausite laišką.

Gausite laišką iš pažįstamo žmogaus.

Nenaudingas laiškas.

Dama

Naujienos apie sėkmę.

Netikėtos pajamos.

Dovana iš ypatingos moters.

Laiškas garbingai damai.

Bernelis

Naudingo žmogaus laiškas.

Apgaus tarnaitė.

Laiškas iš seno žmogaus.

Draugiška paslauga.

Dešimtakė

Netikėtas laiškas.

Laiško siuntimas arba gavimas.

Gausite laišką su pinigais.

Gausite laišką vakare.

Devynakė

Netikėtas laiškas.

Laiško užtrukimas.

Nenumatytas malonumas.

Liūdnas laiškas.

Aštuonakė

Laiškas iš merginos.

Pelnas per laišką.

Norų išsipildymas.

Klaidingos kalbos.

Septynakė

Sunkumai dėl pinigų.

Dalykinis laiškas.

Laiškas su atsisakymu.

Laiško siuntimas draugui.

 

Būgnų karalius

Būgnų karalius ir viena iš šių kortų:

Korta

Čirvai

Būgnai

Kryžiai

Pikai

Tūzas

Susitikimas.

Gausite laišką.

Karininko dovana.

Sielvartas dėl nesėkmių.

Karalius

Negausus susitikimas.

Susitikimas su „tuščiu“ žmogumi.

Sunkumai dėl sėkmės.

Dama

Vestuvių kliūtys.

Bevaisis vargas.

Beviltiška viltis.

Apgaus sutuoktinis.

Bernelis

Sėkmė finansiniuose reikaluose.

Stiprus skausmas.

Liga.

Netikras draugas.

Dešimtakė

Nemalonus svečias.

Nesėkmė per apgaulę.

Gausite pinigų iš pažįstamojo.

Nugalėsite kliūtis.

Devynakė

Apgaus meilėje.

Nemalonumai, kuriuos suteiks melagis.

Naujienos apie permainas iš kareivio.

Neteisingas kelias.

Aštuonakė

Sunkumai per jaunuolį.

Netikėta dovana.

Išsiskyrimas su karininku.

Klaidingas pasmerkimas.

Septynakė

Pokalbis su jaunu žmogumi.

Didelės apkalbos.

Ilga kelionė.

Teisingos viltys dėl žmogaus.

 

Būgnų dama

Būgnų dama ir viena iš šių kortų:

Korta

Čirvai

Būgnai

Kryžiai

Pikai

Tūzas

Nepadorios moters aplankymas.

Netikėtos pajamos.

Didelė šeima.

Išsiskyrimas su jaunu žmogumi.

Karalius

Netikėtas pirkinys.

Bevaisis vargas.

Pasiseks geriems pažįstamiems.

Netikėta laimė.

Dama

Vedybinio gyvenimo sunkumai.

Padės ypatinga moteris.

Draugė, našlė, susitikimas su ja.

Bernelis

Jus seka.

Pasveikimas.

Šeimos žmogus.

Ginčai su sutuoktiniu.

Dešimtakė

Dalyvavimas dideliame projekte.

Nedideli sunkumai.

Pinigų įteikimas kam nors.

Pirkinys su specialisto patarimu.

Devynakė

Draugystė su moterimi.

Išsiskyrimas su jaunu žmogumi.

Dingimas, pagrobimas.

Kelionė naudinga linkme.

Aštuonakė

Greitai turėsite nemalonumų.

Aplankysite moterį, kuri gyvena už miesto.

Susitikimas su dama.

Didesnis pelnas nei tikėjotės.

Septynakė

Paskalos, kurios atskleis paslaptį.

Paskalos, kurios atskleis paslaptį.

Gausite pinigų iš draugės.

Stiprus ginčas.

 

Būgnų bernelis

Būgnų bernelis ir viena iš šių kortų:

Korta

Čirvai

Būgnai

Kryžiai

Pikai

Tūzas

Jūsų laukia.

Apgaus tarnaitė.

Nemalonumai per nenuoširdų žmogų.

Veltui tikitės.

Karalius

Nauja pažintis.

Stiprus skausmas.

Nepatikimas žmogus.

Intrigantas, nenuoširdus žmogus.

Dama

Susitikimas su mylimu žmogumi.

Pasveikimas.

Žmogus, kurio reikia saugotis.

Nuobodi pašnekovė.

Bernelis

Svetimas žmogus.

Susitiksite namuose su jaunu žmogumi.

Netikras draugas.

Dešimtakė

Neteisingas pažadas.

Kliūtys versle.

Susitikimas su išdidžiu žmogumi.

Naujienos apie apgaulę.

Devynakė

Abejotinas pasisekimas.

Pykčiai su neištikimuoju.

Nereikšminga dovana.

Kliūtys per klaidingas kalbas.

Aštuonakė

Staigmena iš Jūsų šeimos nario.

Netikėta paslauga.

Sėkmingas reikalų sutvarkymas.

Nemalonumai dėl tarnaitės.

Septynakė

Netikėtas vakarėlis.

Nepavykęs melas.

Maža nesėkmė.

Draugystė su karininku.

 

Būgnų dešimtakė

Būgnų dešimtakė ir viena iš šių kortų:

Korta

Čirvai

Būgnai

Kryžiai

Pikai

Tūzas

Nemaloni staigmena.

Laiško siuntimas arba gavimas.

Finansinė dovana.

Nemalonumas.

Karalius

Pikti kėslai.

Nesėkmė per apgaulę.

Nemalonumai šeimoje.

Netikėta sėkmė.

Dama

Kliūtys būtinoms permainoms.

Nedideli sunkumai.

Nepasiseks ypatingai damai.

Giminaičio dovana.

Bernelis

Naujienos apie pasikeitimus.

Kliūtys versle.

Sėkmė finansiniuose reikaluose.

Nuoširdi draugystė.

Dešimtakė

Nesėkmės, susijusios su palikimu.

Greitai gausite pinigų.

Ginčai, pyktis.

Devynakė

Širdgėlos atsikratymas.

Greitai gausite pinigų.

Greita pagalba.

Nesėkminga kelionė.

Aštuonakė

Netikėta kelionė.

Bandymas kažką pakeisti.

Išvyka.

Nedidelis ginčas.

Septynakė

Pinigų gavimas.

Geros naujienos.

Gausite pinigų.

Kelias pinigų gavimui.

 

Būgnų devynakė

Būgnų devynakė ir viena iš šių kortų:

Korta

Čirvai

Būgnai

Kryžiai

Pikai

Tūzas

Pirkinys namams.

Laiško užtrukimas.

Nedidelis uždelsimas.

Per vėlai gautas dokumentas.

Karalius

Ginčas su geru žmogumi.

Nemalonumai, kuriuos suteiks melagis.

Sutuoktinių išsiskyrimas.

Nelauktas svečias.

Dama

Išsiskyrimas su moterimi.

Išsiskyrimas su jaunu žmogumi.

Sutuoktinių ginčas.

Tuščios kalbos.

Bernelis

Ginčas su pažįstamu.

Pykčiai su neištikimuoju.

Klaidinga viltis.

Paslaugos atsisakymas.

Dešimtakė

Pavėluotas išvykimas.

Greitai gausite pinigų.

Pavėluotai gausite pinigų.

Kalbos apie naują draugą.

Devynakė

Nesėkminga meilė.

Sunkumai dėl skolos atgavimo.

Dideli vėlavimai.

Aštuonakė

Kelionė.

Sąstingis versle.

Nesėkmė meilės reikaluose.

Nemalonus susitikimas.

Septynakė

Laukiamos permainos.

Nemalonumai dėl vėlavimo.

Vėlyva ir nesėkminga kelionė.

Neišvengiamas vėlavimas.

Būgnų aštuonakė

Būgnų aštuonakė ir viena iš šių kortų:

Korta

Čirvai

Būgnai

Kryžiai

Pikai

Tūzas

Užmiestinė kelionė.

Pelnas per laišką.

Skausmas dėl meilės.

Netikėta bėda.

Karalius

Netikėta dovana.

Netikėta dovana.

Susitikimas su vienu asmeniu.

Didelis džiaugsmas.

Dama

Nesėkmė versle.

Aplankysite moterį, kuri gyvena už miesto.

Netikėta pažintis.

Susitikimas su našle.

Bernelis

Pokalbis apie pinigus.

Netikėta paslauga.

Staigi liga.

Antros vestuvės.

Dešimtakė

Tolima kelionė.

Bandymas kažką pakeisti.

Ketinate eiti į svečius.

Vakare bus susitikimas.

Devynakė

Džiugi naujiena.

Sąstingis versle.

Pinigai pakelyje.

Visiška nesėkmė.

Aštuonakė

Susitikimas su blondinu.

Išvykimas iš namų.

Sunkumai siekiant sėkmės.

Septynakė

Verslas, troškimai.

Dideli vargai.

Sunkumai, kliūtys.

Neryžtingumas – eiti ar ne.

 

Būgnų septynakė

Būgnų septynakė ir viena iš šių kortų:

Korta

Čirvai

Būgnai

Kryžiai

Pikai

Tūzas

Sėkmė namuose, netikėta žinia.

Dalykinis laiškas.

Daug pinigų.

Nemaloni padėtis.

Karalius

Įžymaus žmogaus sėkmė.

Didelės apkalbos.

Gerai pažįstamas žmogus.

Sėkmingas darbų užbaigimas.

Dama

Maloni naujiena.

Paskalos, kurios atskleis paslaptį.

Ginčai.

Džiaugsmas namuose.

Bernelis

Susitikimas su nemaloniu jaunuoliu.

Nepavykęs melas.

Senatvė.

Maloni naujiena.

Dešimtakė

Klaidinga viltis.

Geros naujienos.

Gausite pinigų.

Pirkinio pasiūlymas arba pirkimas.

Devynakė

Permainos į gerą.

Nemalonumai dėl vėlavimo.

Ramus gyvenimas.

Tinkamas kelias.

Aštuonakė

Maloni, džiugi naujiena.

Dideli vargai.

Suteiksite nemalonumų jaunam asmeniui.

Įžeidimas.

Septynakė

Lauktos malonios naujienos.

Nauja pažintis.

Ginčai.

 

Kryžių tūzas

Kryžių tūzas ir viena iš šių kortų:

Korta

Čirvai

Būgnai

Kryžiai

Pikai

Tūzas

Įkalinimas.

Apgaulė.

Įkalinimas.

Karalius

Pinigų gavimas.

Karininko dovana.

Seksis reikaluose.

Netikėta garbė.

Dama

Garbinga padėtis.

Didelė šeima.

Pažintis su turtinga šeima.

Dovana jaunam žmogui.

Bernelis

Dovana jaunuoliui.

Nemalonumai per nenuoširdų žmogų.

Būsite apdovanotas.

Gausite pinigų iš draugo.

Dešimtakė

Netikėtumas meilėje.

Finansinė dovana.

Gausite daug pinigų.

Pavydas.

Devynakė

Sėkmė meilėje.

Nedidelis uždelsimas.

Dovana nuo Jūsų.

Gedulas.

Aštuonakė

Pasiaiškinimas meilėje.

Skausmas dėl meilės.

Pasiaiškinimai meilėje.

Nemaloni naujiena, susijusi su pinigais.

Septynakė

Mintys apie meilę.

Daug pinigų.

Nugalėsite priešą.

Draugiška dovana.

 

Kryžių karalius

Kryžių karalius ir viena iš šių kortų:

Korta

Čirvai

Būgnai

Kryžiai

Pikai

Tūzas

Šeimos draugas.

Gausite laišką iš pažįstamo žmogaus.

Seksis reikaluose.

Netekimas namuose.

Karalius

Pažintis su doru asmeniu.

Susitikimas su „tuščiu“ žmogumi.

Patarimas dėl verslo.

Dama

Pasiseks giminaičiui arba draugui.

Pasiseks geriems pažįstamiems.

Giminystės ryšiai su žinomais žmonėm.

Gerovė šeimoje.

Bernelis

Susitikimas su geru pažįstamu.

Nepatikimas žmogus.

Naujiena apie gerą mecenatą.

Draugo pagalba.

Dešimtakė

Naujiena apie vieno asmens atvykimą.

Nemalonumai šeimoje.

Giminaičio arba draugo liga.

Nuoširdi pažįstamųjų meilė.

Devynakė

Netikras draugas.

Sutuoktinių išsiskyrimas.

Įtakingas žmogus.

Kelias, kuris veda į draugų namą.

Aštuonakė

Viltys dėl abejotino žmogaus.

Susitikimas su vienu asmeniu.

Kalbos apie nesėkmę.

Naujienos apie vieno žmogaus ligą.

Septynakė

Mintys apie vedusį (ištekėjusią).

Gerai pažįstamas žmogus.

Nesėkmės šeimyniniuose reikaluose.

Linksma draugija.

Kryžių dama

Kryžių dama ir viena iš šių kortų:

Korta

Čirvai

Būgnai

Kryžiai

Pikai

Tūzas

Neteisybė.

Dovana iš ypatingos moters.

Pažintis su turtinga šeima.

Norų išsipildymas.

Karalius

Netikėta globėja.

Beviltiška viltis.

Giminystės ryšiai su žinomais žmonėm.

Reputacijos netekimas.

Dama

Įžymi draugė.

Padės ypatinga moteris.

Nepastovumas ir neteisingumas.

Bernelis

Naudingas pirkinys arba sėkmė prekyboje.

Žmogus, kurio reikia saugotis.

Didelis vakarėlis.

Susitikimas su pavydžia moterimi.

Dešimtakė

Senos moters dovana.

Nepasiseks ypatingai damai.

Netikėtas džiaugsmas.

Paplaukiojimas jūroje.

Devynakė

Pasimatymas.

Sutuoktinių ginčas.

Didinga puota.

Saugi kelionė.

Aštuonakė

Greitai susitiksite su draugu.

Netikėta pažintis.

Giminaičio arba pažįstamojo pagalba.

Susirgsite kelionės metu.

Septynakė

Mintys apie naujas sutuoktuves.

Ginčai.

Pokalbis apie sunkumus.

Pažįstamos moters dovana.

Kryžių bernelis

Kryžių bernelis ir viena iš šių kortų:

Korta

Čirvai

Būgnai

Kryžiai

Pikai

Tūzas

Meilikavimasis.

Laiškas iš seno žmogaus.

Būsite apdovanotas.

Tolima kelionė.

Karalius

Nerimta liga.

Liga.

Naujiena apie gerą mecenatą.

Dideli malonumai.

Dama

Susitikimas su mylimąja.

Šeimos žmogus.

Didelis vakarėlis.

Vertingo daikto dingimas.

Bernelis

Nerimas.

Susitiksite namuose su jaunu žmogumi.

Visuomenė.

Dešimtakė

Mylimas žmogus Jus pamatys.

Sėkmė finansiniuose reikaluose.

Jaunuolio aplankymas.

Dideli ginčai su draugais.

Devynakė

Kliūtys, trukdančios įgyvendinti norus.

Klaidinga viltis.

Kliūtys, trukdančios išsipildyti norams.

Kliūtys pasimatymui.

Aštuonakė

Po sunkumų laukia sėkmė.

Staigi liga.

Sąjunga su mylimu žmogumi.

Laimė šeimyniniame gyvenime.

Septynakė

Dideli rūpesčiai.

Senatvė.

Sunkumai per jaunuolį.

Didelė nelaimė.

Kryžių dešimtakė

Kryžių dešimtakė ir viena iš šių kortų:

Korta

Čirvai

Būgnai

Kryžiai

Pikai

Tūzas

Turtai namuose.

Gausite laišką su pinigais.

Gausite daug pinigų.

Netikėtas sielvartas.

Karalius

Nedidelis nemalonumas.

Gausite pinigų iš pažįstamojo.

Giminaičio arba draugo liga.

Ilgas gyvenimas.

Dama

Pinigų gavimas.

Pinigų įteikimas kam nors.

Netikėtas džiaugsmas.

Greit bus vestuvės.

Bernelis

Rūpestis.

Susitikimas su išdidžiu žmogumi.

Jaunuolio aplankymas.

Gausite palikimą.

Dešimtakė

Permainos, netikėtumas.

Greitai gausite pinigų.

Pinigų netekimas namuose.

Devynakė

Greitos permainos į gerą.

Pavėluotai gausite pinigų.

Sėkmingas darbų užbaigimas.

Per vėlai gauti pinigai.

Aštuonakė

Visiška sėkmė.

Ketinate eiti į svečius.

Sėkminga paskola.

Nusivylimas meile.

Septynakė

Sužinosite paslaptį.

Gausite pinigų.

Finansiniai sunkumai.

Neryžtingumas.

 

Kryžių devynakė

Kryžių devynakė ir viena iš šių kortų:

Korta

Čirvai

Būgnai

Kryžiai

Pikai

Tūzas

Dovana.

Nenumatytas malonumas.

Dovana nuo Jūsų.

Sėkmingas darbų užbaigimas.

Karalius

Greita pagalba.

Naujienos apie permainas iš kareivio.

Įtakingas žmogus.

Posto gavimas.

Dama

Sėkmė meilėje.

Dingimas, pagrobimas.

Didinga puota.

Našlės dovana.

Bernelis

Išvyka.

Nereikšminga dovana.

Kliūtys, trukdančios išsipildyti norams.

Gausite darbą arba užsiėmimą.

Dešimtakė

Kelias į svečius.

Greita pagalba.

Sėkmingas darbų užbaigimas.

Ašaros.

Devynakė

Turtai, dovana.

Sunkumai dėl skolos atgavimo.

Noras matyti jauną žmogų.

Aštuonakė

Dovana jaunai mergaitei.

Pinigai pakelyje.

Gausite palikimą.

Gausite dovanų.

Septynakė

Laukiamas žaidimas iš pinigų.

Ramus gyvenimas.

Nuoširdus moters prisirišimas.

Draugiška dovana.

Kryžių aštuonakė

Kryžių aštuonakė ir viena iš šių kortų:

Korta

Čirvai

Būgnai

Kryžiai

Pikai

Tūzas

Meilės nuotykis.

Norų išsipildymas.

Pasiaiškinimai meilėje.

Žinia apie jauno žmogaus mirtį.

Karalius

Laimingos vestuvės.

Išsiskyrimas su karininku.

Kalbos apie nesėkmę.

Netikėtos įplaukos.

Dama

Sėkmė versle.

Susitikimas su dama.

Giminaičio arba pažįstamojo pagalba.

Išsiskyrimas su našle.

Bernelis

Pokalbis apie nemalonius dalykus.

Sėkmingas reikalų sutvarkymas.

Sąjunga su mylimu žmogumi.

Linksmas gyvenimas.

Dešimtakė

Didelis pasisekimas.

Išvyka.

Sėkminga paskola.

Nemaloni žinia.

Devynakė

Nuostoliai prekyboje.

Nesėkmė meilės reikaluose.

Gausite palikimą.

Susitikimas su nuliūdusiu asmeniu.

Aštuonakė

Stipri meilė.

Išvykimas iš namų.

Kliūtys.

Septynakė

Mintys apie išsiskyrimą.

Suteiksite nemalonumų jaunam asmeniui.

Pasiseks, ką sumanėte.

Laimingos vestuvės.

Kryžių septynakė

Kryžių septynakė ir viena iš šių kortų:

Korta

Čirvai

Būgnai

Kryžiai

Pikai

Tūzas

Vaikas, vestuvės.

Laiškas su atsisakymu.

Nugalėsite priešą.

Išsiskyrimas su mylimu žmogumi.

Karalius

Pokalbis apie sunkumus.

Ilga kelionė.

Nesėkmės šeimyniniuose reikaluose.

Skolos grąžinimas jaunam žmogui.

Dama

Sunkumų pašalinimas.

Gausite pinigų iš draugės.

Pokalbis apie sunkumus.

Moters apvogimas.

Bernelis

Apgaus draugas.

Maža nesėkmė.

Sunkumai per jaunuolį.

Vargai dėl reikalų.

Dešimtakė

Greitai pastosite.

Gausite pinigų.

Finansiniai sunkumai.

Finansinis netekimas ne namuose.

Devynakė

Laukiamas pokalbis.

Vėlyva ir nesėkminga kelionė.

Nuoširdus moters prisirišimas.

Greitai bus vakarėlis.

Aštuonakė

Vaiko gimimas.

Sunkumai, kliūtys.

Pasiseks, ką sumanėte.

Mylimo žmogaus išdavimas.

Septynakė

Mintys apie pinigus.

Nauja pažintis.

Nereikšmingos žinios.

Pikų tūzas

Pikų tūzas ir viena iš šių kortų:

Korta

Čirvai

Būgnai

Kryžiai

Pikai

Tūzas

Nepasitikėjimas.

Sudėtinga finansinė padėtis.

Įkalinimas.

Karalius

Liga.

Sielvartas dėl nesėkmių.

Netekimas namuose.

Netikras draugas.

Dama

Sunkumai išsiskiriant.

Išsiskyrimas su jaunu žmogumi.

Norų išsipildymas.

Apgaulė, nepasitikėjimas.

Bernelis

Draugas sirgs.

Veltui tikitės.

Tolima kelionė.

Antros vedybos.

Dešimtakė

Netikėta žinia.

Nemalonumas.

Netikėtas sielvartas.

Pamesite vieną daiktą.

Devynakė

Beviltiška padėtis.

Per vėlai gautas dokumentas.

Sėkmingas darbų užbaigimas.

Per vėlai gautas dokumentas.

Aštuonakė

Nepasisekęs reikalas.

Netikėta bėda.

Žinia apie jauno žmogaus mirtį.

Tikimasi pastoti.

Septynakė

Nuspėjamas išsiskyrimas.

Nemaloni padėtis.

Išsiskyrimas su mylimu žmogumi.

Susigrąžinimas savo nuosavybės.

 

Pikų karalius

Pikų karalius ir viena iš šių kortų:

Korta

Čirvai

Būgnai

Kryžiai

Pikai

Tūzas

Susitikimas su verslo žmogumi.

Nenaudingas laiškas.

Netikėta garbė.

Netikras draugas.

Karalius

Netikėta sėkmė.

Sunkumai dėl sėkmės.

Patarimas dėl verslo.

Dama

Netikėtas pralobimas.

Netikėta laimė.

Reputacijos netekimas.

Nemalonumai per verslininką.

Bernelis

Didelis džiaugsmas.

Intrigantas, nenuoširdus žmogus.

Dideli malonumai.

Persekios stiprus žmogus.

Dešimtakė

Nelaukti svečiai.

Netikėta sėkmė.

Ilgas gyvenimas.

Susitaikymas su priešu.

Devynakė

Maloni naujiena.

Nelauktas svečias.

Posto gavimas.

Nesėkmė.

Aštuonakė

Maloni naujiena iš našlio.

Didelis džiaugsmas.

Netikėtos įplaukos.

Susitikimas su daktaru.

Septynakė

Apgaus nenuoširdus žmogus.

Sėkmingas darbų užbaigimas.

Skolos grąžinimas jaunam žmogui.

Netikėtas palikimas.

Pikų dama

Pikų dama ir viena iš šių kortų:

Korta

Čirvai

Būgnai

Kryžiai

Pikai

Tūzas

Piršlys.

Laiškas garbingai damai.

Dovana jaunam žmogui.

Apgaulė, nepasitikėjimas.

Karalius

Garsi globėja.

Apgaus sutuoktinis.

Gerovė šeimoje.

Nemalonumai per verslininką.

Dama

Užimtumas.

Draugė, našlė, susitikimas su ja.

Nepastovumas ir neteisingumas.

Bernelis

Vedybinio gyvenimo laimė.

Nuobodi pašnekovė.

Vertingo daikto dingimas.

Draugo sugrįžimas.

Dešimtakė

Įžymios moters aplankymas.

Giminaičio dovana.

Greit bus vestuvės.

Per Jus turės nemalonumų jaunas žmogus.

Devynakė

Pergalė prieš našlę.

Tuščios kalbos.

Našlės dovana.

Nemalonios žinios iš moters.

Aštuonakė

Sunkumai per mergaitę.

Susitikimas su našle.

Išsiskyrimas su našle.

Klaidingos kalbos apie draugo ligą.

Septynakė

Noras matyti jauną žmogų.

Džiaugsmas namuose.

Moters apvogimas.

Sužinosite svetimą paslaptį.

Pikų bernelis

Pikų bernelis ir viena iš šių kortų:

Korta

Čirvai

Būgnai

Kryžiai

Pikai

Tūzas

Namuose liga.

Draugiška paslauga.

Gausite pinigų iš draugo.

Antros vedybos.

Karalius

Pagalbininkas.

Netikras draugas.

Draugo pagalba.

Persekios stiprus žmogus.

Dama

Draugiška pagalba.

Ginčai su sutuoktiniu.

Susitikimas su pavydžia moterimi.

Draugo sugrįžimas.

Bernelis

Draugams seksis.

Netikras draugas.

Visuomenė.

Dešimtakė

Draugiška aplinka.

Nuoširdi draugystė.

Gausite palikimą.

Užsitęsusi liga.

Devynakė

Vietos netekimas.

Paslaugos atsisakymas.

Gausite darbą arba užsiėmimą.

Išvyka pas draugą.

Aštuonakė

Nemalonumai per mylimą žmogų.

Antros vestuvės.

Linksmas gyvenimas.

Šeimos nario liga.

Septynakė

Gyvenimo permainos.

Maloni naujiena.

Vargai dėl reikalų.

Mielo žmogaus draugystė.

Pikų dešimtakė

Pikų dešimtakė ir viena iš šių kortų:

Korta

Čirvai

Būgnai

Kryžiai

Pikai

Tūzas

Netekimas.

Gausite laišką vakare.

Pavydas.

Pamesite vieną daiktą.

Karalius

Nusivylimas pavydžiu žmogumi.

Nugalėsite kliūtis.

Nuoširdi pažįstamųjų meilė.

Susitaikymas su priešu.

Dama

Susitikimas su pavydžiu žmogumi.

Pirkinys su specialisto patarimu.

Paplaukiojimas jūroje.

Per Jus turės nemalonumų jaunas žmogus.

Bernelis

Pažįstamas sirgs.

Naujienos apie apgaulę.

Visuomenė.

Užsitęsusi liga.

Dešimtakė

Laukti nemalonumai.

Ginčai, pyktis.

Pinigų netekimas namuose.

Devynakė

Pinigų netekimas.

Kalbos apie naują draugą.

Ašaros.

Netikėtai gausite pinigų.

Aštuonakė

Pavojaus išvengimas.

Vakare bus susitikimas.

Nemaloni žinia.

Neapgalvotas poelgis.

Septynakė

Nereikšmingas netekimas.

Pirkinio pasiūlymas arba pirkimas.

Finansinis netekimas ne namuose.

Netikėtos naujienos apie permainas.

Pikų devynakė

Pikų devynakė ir viena iš šių kortų:

Korta

Čirvai

Būgnai

Kryžiai

Pikai

Tūzas

Darbų atidėliojimas.

Liūdnas laiškas.

Gedulas.

Per vėlai gautas dokumentas.

Karalius

Netikėta išvyka.

Neteisingas kelias.

Kelias, kuris veda į draugų namą.

Nesėkmė.

Dama

Gailestis.

Kelionė naudinga linkme.

Saugi kelionė.

Nemalonios žinios iš moters.

Bernelis

Draugo aplankymas.

Kliūtys per klaidingas kalbas.

Kliūtys pasimatymui.

Išvyka pas draugą.

Dešimtakė

Netikėta draugystė.

Nesėkminga kelionė.

Per vėlai gauti pinigai.

Netikėtai gausite pinigų.

Devynakė

Pinigų stoka.

Dideli vėlavimai.

Noras matyti jauną žmogų.

Aštuonakė

Dideli nemalonumai.

Visiška nesėkmė.

Susitikimas su nuliūdusiu asmeniu.

Netikėtas kelias.

Septynakė

Neišsipildys norai.

Tinkamas kelias.

Greitai bus vakarėlis.

Saugus kelias.

Pikų aštuonakė

Pikų aštuonakė ir viena iš šių kortų:

Korta

Čirvai

Būgnai

Kryžiai

Pikai

Tūzas

Lėšų trūkumas.

Klaidingos kalbos.

Nemaloni naujiena, susijusi su pinigais.

Tikimasi pastoti.

Karalius

Nemaloni naujiena.

Klaidingas pasmerkimas.

Naujienos apie vieno žmogaus ligą.

Susitikimas su daktaru.

Dama

Keistas nuotykis.

Didesnis pelnas nei tikėjotės.

Susirgsite kelionės metu.

Klaidingos kalbos apie draugo ligą.

Bernelis

Naujiena apie artimo žmogaus ligą.

Nemalonumai dėl tarnaitės.

Laimė šeimyniniame gyvenime.

Šeimos nario liga.

Dešimtakė

Šmeižtas.

Nedidelis ginčas.

Nusivylimas meile.

Neapgalvotas poelgis.

Devynakė

Liga, nuobodulys.

Nemalonus susitikimas.

Gausite dovanų.

Netikėtas kelias.

Aštuonakė

Nauja pažintis.

Sunkumai siekiant sėkmės.

Kliūtys.

Septynakė

Apsvaigimas.

Įžeidimas.

Mylimo žmogaus išdavimas.

Nemalonumai per vieną žmogų.

Pikų septynakė

Pikų septynakė ir viena iš šių kortų:

Korta

Čirvai

Būgnai

Kryžiai

Pikai

Tūzas

Teismo procesas.

Laiško siuntimas draugui.

Draugiška dovana.

Susigrąžinimas savo nuosavybės.

Karalius

Draugystė su dalykišku asmeniu.

Teisingos viltys dėl žmogaus.

Linksma draugija.

Netikėtas palikimas.

Dama

Įžymios moters dovana.

Stiprus ginčas.

Pažįstamos moters dovana.

Sužinosite svetimą paslaptį.

Bernelis

Naujas draugas.

Draugystė su karininku.

Didelė nelaimė.

Mielo žmogaus draugystė.

Dešimtakė

Ieškojimas draugų.

Kelias pinigų gavimui.

Neryžtingumas.

Netikėtos naujienos apie permainas.

Devynakė

Draugo dovana.

Neišvengiamas vėlavimas.

Draugiška dovana.

Saugus kelias.

Aštuonakė

Pažintis su mergaite.

Neryžtingumas – eiti ar ne.

Laimingos vestuvės.

Nemalonumai per vieną žmogų.

Septynakė

Išsilaisvinimas iš nemalonumų.

Ginčai.

Nereikšmingos žinios.

Būrimas žaidimo kortomis

Kortų poros Kijevo Būrėjos būrime

Kortų porų aprašymai galioja tik šiam konkrečiam būrimui. Daugiau informacijos apie žaidimo kortų aiškinimus būrimo metu ieškokite svetainės skiltyje “Kortų Reikšmės”.