žaidimo kortų būrimo puslapis

Būrimas: Kijevo Būrėja (Žaidimo kortomis)

Kijevo būrėja –tai būrimo būdas, kuris buvo labai populiarus Rusijoje 19 amžiuje. Būrimui reikia turėti kortų kaladę su 36 kortomis. Yra keli būrimo būdai. Kortų reikšmės skirtingiems variantams nesiskiria.

 

Šis būrimas turi keletą atmainų, todėl prieš pradedant pasirinkite kurį metodą norėsite naudoti. Detali informacija apie kiekvieną iš šių “Kijevo Būrėjos” būrimo būdų rasite žemiau šiame puslapyje.

Būrimas: Kijevo Būrėja

Kortos išmaišomos ir perkeliamos kaire ranka. Atverčiama po tris kortos ir iš jų išrenkama didžiausia ( arba kelios didžiausios, jei yra tokios kelios ). Jeigu yra visos trys kortos vienodo dydžio, tai atidedamos visos trys. Taip reikia daryti tol, kol bus atidėta 13 kortų. Jeigu kortų kaladė baigiasi, o 13 dar nėra atidėtų, tai kaladė vėl sumaišoma ir traukiama toliau, kol bus atidėta 13 kortų.

Jeigu žmogus, kuriam buriate yra šviesiaplaukis, jį simbolizuos raudonos spalvos karaliaus arba damos korta. Brunetams parenkama tamsios spalvos korta. Jeigu tokių atidėtų kortų nepasitaikė, tai vietoj jų parenkama pati mažiausia atitinkamos spalvos korta.

Tada kortos išdėliojamos į eilę ir skaičiuojama iš kairės į dešinę iki penktos kortos, kuri atidedama į šoną. Skaičiavimas tęsiamas toliau. Tai reikia daryti iki tol, kol bus atversta Jūsų pasirinkta korta. Kiekviena korta aiškinama pagal savo reikšmę.

Po to, yra paimamos būrimo pradžioje atrinktos 13 kortų. Iš jų ištraukiamos bet kokios 6 kortos. Jos dedamos ant stalo apversta puse. Likusios dedamos į bendrą kaladę, išmaišomos ir prie kiekvienos iš tų šešių kortų paeiliui reikia dėti po vieną kortą, kol kaladė pasibaigs. Kiekviename iš gautų šešių stulpelių atverčiame viršutinė korta ir nuimama yra poromis, t.y. dešimtakė su dešimtake ir t.t. Karaliai, damos ir berneliai nuimami net jei ir jie poros neturi.

Tuo atveju, jei Jums pavyks nuimti visas kortas, tai reikš, kad Jūsų norai išsipildys. Jeigu dalis kortų liks, tai Jūsų laukia kliūtys.

Būrimas: Kijevo Būrėja

Šiame būrimo variante žmogus, kuriam buriama, turi išsivaizduoti kažkokį tai vaizdą iš gyvenimo, apie kurį Jūs norite sužinoti. Kortos išmaišomos, toliau dešine ranka yra perkeliamos ir išdėliojamos į tris stulpelius. Tada reikia imti pirmąjį stulpelį ir atidėti kas trečią kortą. Susidarys eilė iš keturių kortų. Iš antrojo stulpelio reikia atidėti keturias kortas, kurios sudarys antrą eilę. Tas pats ir su trečiu stulpeliu.

Pirma eilė – tai, kas atsitiks su Jumis.

Antra eilė – tai, kas atsitiks su situacija, kurią įsivaizdavote.

Trečia eilė – perspėja apie neapgalvotas aplinkybes, kurios nežinomos arba dėl jų nesijaudinate, bet kurios gali įtakoti Jūsų norų išsipildymą.

Būrimas: Kijevo Būrėja

Šiame būrimo variante reikia išmaišyti kortas ir išdėlioti į penkis stulpelius po septynias kortas. Viena likusi korta yra atidedama į šoną. Ji simbolizuos nelauktus įvykius. Žmogus, kuriam buriama, turi išsirinkti vieną iš penkių stulpelių, likę keturi būrime jau nebedalyvauja. Išrinkto stulpelio kortos išdėliojamos iš eilės ir aiškinamos jų reikšmės. Paskutinė korta atverčiama ta, kuri simbolizuoja nelauktus įvykius.

 

Būrimas: Kijevo Būrėja

Kortos išmaišomos ir perkeliamos dešine ranka. Po to, yra atidedama kas septinta korta į šoną. Tai reikia daryti iki tol, kol nebus atidėta 12 kortų. Atidėtos kortos atverčiamos ir išrenkama viena iš jų, kuri simbolizuos Jus.

Jeigu žmogus, kuriam buriama yra šviesiaplaukis, tai jį simbolizuoti turi karalius arba dama raudonos spalvos. Tamsiaplaukiams parenkama atitinkamai juodos spalvos korta – geriausiai tinka kryžiai. Jeigu tokių kortų atidėtose kortose nėra, vietoj jų yra imamos pačios mažiausios kortos atitinkamos spalvos.

Nuo pasirinktos kortos yra atskaičiuojama septinta korta, nuo kurios prasideda būrimas. Po kortos paaiškinimo ji yra užverčiama ir vėl atskaitoma septinta korta. Taip reikia daryti iki tol, kol bus paaiškintos visos 12 kortų. Skaičiuojant kortas, taip pat skaičiuojamos ir atverstos kortos. Paskutinė korta turi būti Jūsų.

Po to, visos 12 kortos surenkamos į vieną krūvelę, išmaišomos ir sudėliojamos į keturis stulpelius po tris kortas. Šie stulpeliai reiškia:

1. – Jūs;
2. – – namai;
3. – – kas bus;
4. – – ko nelaukiate.

Jeigu ketvirto stulpelio kortos prieštarauja trečiam, tai jos pernešamos į pirmąjį arba antrąjį stulpelį, t.y. sukeičiama vietomis. Trečiojo stulpelio negalima su niekuo keisti vietomis.

Būrimas: Kijevo Būrėja

Iš kaladės išrenkamas karalius arba dama, kurie reiškia žmogų, apie kurį norite sužinoti. Po to, kortos išmaišomos ir perkeliamos dešine ranka. Iš kaladės reikia ištraukti bet kokią vieną kortą, kuri yra dedama ant karaliaus ar damos kortos. Ši korta vadinasi “širdies korta”.

Nuo kaladės viršaus reikia paimti dvi kortas ir dėti virš atidėtų dviejų kortų, kitas dvi kortas reikia dėti tų kortų apačioje, dar dvi – dešinėje, dvi – kairėje, dvi – dešinėje, viršutiniame kampe, dvi – kairėje, apatiniame kampe, dvi – kairėje, viršutiniame kampe, dvi – dešinėje, apatiniame kampe. Taip Jūs turite gauti ratą. Po to, iš kaladės reikia imti kas ketvirtą kortą ir taip turite gauti stulpelį iš keturių kortų. Dabar galima pradėti aiškinti kortų reikšmes.

Kortos, kurios yra toje pusėje, į kurią žiūri karaliaus ar damos veidas, viršutiniame kampe reiškia artimą ateitį.

Kortos, kurios yra priešingoje pusėje, nei kad žiūri karaliaus ar damos veidas, apatiniame kampe – praeitį.

Korta, likusi apatiniame kampe ir apačioje – dabartį.

Korta, likusi viršutiniame kampe ir viršuje – tolimą ateitį.

Keturios kortos, esančios atskirame stulpelyje ir širdies korta reiškia nenumatytus ir nelauktus įvykius.

Reikšmės

Labai svarbu teisingai pasirinkti savo kortą ir kortą tų žmonių, apie kuriuos buriama.

Atskira kortos reikšmė

Korta Čirvai Būgnai Kryžiai Pikai
Tūzas Džiaugsmas, Jūsų namai. Laiškas, naujienos. Turtai, pasisekimas. Artimo žmogaus liga.
Karalius Turtingas ir kilnus žmogus, tikras draugas. Šeimos draugas, draugas. Svarbus veidas, geradarys. Sunkus, nesukalbamas žmogus.
Dama Miela moteris, geradarė. Draugė, ištikima moteris. Konkurentė, nedora moteris Įžeidžianti moteris, našlė.
Bernelis Draugas, jaunikis, malonus, jaunas žmogus. Paštininkas, pasiuntinys, įgaliotinis. Įsimylėjęs žmogus, laukiantis Jūsų užtarimo. Išdavikas, pavojingas žmogus, linkintis blogo.
Dešimtakė Maloni staigmena. Kelionė, persikraustymas. Pinigai, dovana. Liga, vyrui gali reikšti planų apleidimą.
Devynakė Sutikimas, taika, susitaikymas. Sulėtina šalia esančios kortos įvykius. Pasisekimas meilėje. Kliūtys, atidėliojimas.
Aštuonakė Šalia esančios kortos sėkmė. Dalykiškas žmogus, advokatas, žmogus, mėgstantis kištis į Jūsų reikalus. Sėkmingas darbų užbaigimas, verslo sėkmė. Liūdna žinia, ginčai.
Septynakė Sėkmingas verslas, laimingos vestuvės. Geros naujienos arba geras rezultatas. Netikėtos kliūtys. Vargai, rūpesčiai, nemalonumai.
Šešiaakė Dalykinis susitikimas, mielas širdžiai. Bevaisis dalykinis susitikimas. Bevaisis susitikimas. Susitikimas, po kurio prarasite visas viltis.

Kortų reikšmės porose

Kortų tvarka porose neturi reikšmės, todėl jei Jus domina, pavyzdžiui, čirvų karaliaus, tai spauskite ant atitinkamo kvadratuko ir kiek žemiau atsiras nauja lentutė, kurioje pasirinkite sekančią kortą.

Sudėtingi kortų deriniai

Trys tūzai – pasisekimas.

Trys karaliai– finansinės įplaukos.

Trys damos – linksma draugija.

Trys berneliai ginčai.

Trys dešimtakės – gera padėtis.

Trys devynakės turtai.

Trys aštuonakės – geras sandėris arba sąjunga.

Trys septynakės – žinomų žmonių pagalba.

Trys šešakės maloni išvyka.

Keturi tūzai norų išsipildymas.

Keturi karaliai didelė sėkmė.

Keturios damos apkalbos.

Keturi berneliai ginčai, muštynės.

Būrimas žaidimo kortomis

Kortų poros

Šiame būrime atkreipkite dėmesį į poromis iškritusias kortas. Detaliau apie kortų poras skaitykite čia.